Od wielu lat specjalizujemy się w prowadzeniu spraw ubezpieczeniowych, pomagając naszym Klientom uzyskać wypłaty od ubezpieczycieli, jak też, doradzając, głównie przedsiębiorcom w negocjacjach zmierzających do zawarcia umów ubezpieczeń. Sprawy te dotyczą przede wszystkim reprezentowania Klientów wobec ubezpieczycieli i przed sądami w zakresie uzyskania odszkodowań za doznane przez Klientów bądź ich bliskich szkody wynikające z wypadków komunikacyjnych, wypadków w gospodarstwie rolnym, jak też wypadków przy pracy. Znaczącym obszarem działalności Kancelarii są nadto sprawy o wypłaty na  rzecz Klientów świadczeń z tytułu zawartych z ubezpieczycielami umów ubezpieczenia, w tym ubezpieczeń na życie także z funduszami kapitałowymi (tzw. polisolokaty) i umów ubezpieczających mienie Klientów. W tych sprawach uzyskujemy dla Klientów odszkodowania, zadośćuczynienia i renty, jeżeli wskutek wypadków którym ulegli oni albo ich najbliżsi ubezpieczyciele ponoszą odpowiedzialność, świadczenia za zniszczone uszkodzone mieni Klientów, a w ubezpieczeniach na życie świadczenia za uszkodzenia ciała/rozstrój zdrowia i zwrot wpłaconych składek z tytułu wadliwie zawartych umów tzw. polisolokat.

Nasi prawnicy będący radcami prawnymi i adwokatami posiadają wiedzę i długoletnie doświadczenie w prowadzeniu tych spraw, reprezentując naszych Klientów przed ubezpieczycielami i sądami, co gwarantuje rzetelne i kompleksowe prowadzenie spraw Klientów.

Oprócz spraw ubezpieczeniowych Kancelaria praktykuje od szeregu lat w innych dziedzinach prawa cywilnego, w tym w szczególności w sprawach obrotu konsumenckiego, leasingu, obrotu nieruchomościami, prawa spółek i prawa spółdzielczego. Celem Kancelarii jest zapewnienie świadczenia usług na najwyższym poziomie – ku zadowoleniu Klientów.

Dominujące sprawy

Podstawowe i główne obszary praktyki Kancelarii obejmują sprawy ubezpieczeniowe, z dominacją roszczeń wynikłych z wypadków komunikacyjnych, wypadków w gospodarstwach rolnych i wypadków przy pracy. Prowadzimy też sprawy roszczeń Klientów do ubezpieczycieli, wynikające z zawartych przez nich umów ubezpieczeń majątkowych i życiowych, w tym, z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Zajmujemy się także prawem cywilnym i prawem spółdzielczym.

Praktyka

Zespół Kancelarii tworzą radcowie prawni i adwokaci, specjalizujący się w obszarach usług świadczonych przez Kancelarię. Z jednej strony wieloletnie doświadczenie, a z drugiej młodość prawników zapewnia standard świadczenia usług na najwyższym poziomie. Kancelaria wiele lat świadczyła kompleksowe usługi prawne dla znaczącego na polski rynku ubezpieczyciela, stąd rozległa wiedza na temat ubezpieczeń. Doświadczenia pracy dla ubezpieczyciela powodują, że znana jest nam dogłębnie procedura stosowana przez ubezpieczycieli przy załatwianiu spraw Klientów i przesłanki podejmowania przez nich decyzji w sprawach wypłat odszkodowań dla Klientów.

Kancelaria świadczy też usługi na rzecz przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej, budowlanej, nieruchomości i spółdzielczości, jak i Klientów indywidualnych w sprawach konsumenckich.