Prawo ubezpieczeniowe

Sprawy odszkodowawcze

Prawo handlowe i gospodarcze

Prawo nieruchomości

Spory wynikające z umów leasingu

Prawo przewozowe i ubezpieczenia ładunków oraz środków transportu