Zajmujemy się kompleksowo tworzeniem spółek prawa handlowego oraz obsługa prawną takich spółek, obejmującą przygotowywanie dokumentów korporacyjnych, umów, porozumień, biorąc udział w negocjacjach i prowadząc sprawy sądowe.  Doradzamy i reprezentujemy przed sądami przedsiębiorców branży transportowej, leasingowej, motoryzacyjnej, budowlanej, handlowej. W zakresie tych spraw należy wyróżnić:

  • kompleksowa obsługa w zakresie tworzenia spółek, w tym przygotowywanie projektów umów spółek, zgłaszania spółek do krajowego rejestru sądowego celem ich zarejestrowania w rejestrze,
  • doradztwo w zakresie przygotowywania wszelkich dokumentów korporacyjnych tj. uchwał Zarządu, uchwał Wspólników, zmian umów Spółek, tworzenia regulaminów organów Spółek,
  • doradztwo i uczestnictwo w negocjowaniu umów handlowych, przygotowywanie projektów takich umów i negocjacjach związanych z ich zawieraniem,
  • opracowywanie wzorców umów stosowanych w obrocie przez przedsiębiorcę,
  • doradztwo i reprezentacja przed sądami w przypadku powstania sporów co do wykonywania zawartych umów,
  • doradztwo i reprezentacja w sprawach administracyjnych związanych z działalnością przedsiębiorcy,