Pomagamy klientom w sprawach związanych z nabywaniem, zbywaniem i zagospodarowywaniem nieruchomości. Prowadzimy sprawy dot. tzw. gruntów warszawskich, zasiedzenia własności nieruchomości, wynajmu i użytkowania nieruchomości, w tym lokali użytkowych. Świadczymy pomoc prawną  wspólnotom mieszkaniowym, zarządcom oraz indywidualnym właścicielom nieruchomości i lokali. W zakresie tych spraw należy wyróżnić:

  •  doradztwo i przygotowanie projektów umów dotyczących nabycia czy zbycia nieruchomości, w tym gruntu, prawa własności do lokalu czy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
  • doradztwo i przygotowywanie umów mających za przedmiot użytkowanie, dzierżawę nieruchomości, wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych,
  • sprawdzanie i weryfikacja przysługujących praw do nieruchomości, jak też regulowanie stanu prawnego nieruchomości,
  • prowadzenie spraw o nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie,
  • prowadzenie spraw dot. tzw. gruntów warszawskich